Menu
menu      Strona Główna
menu      Statut
menu      Zarząd
menu      Komisja rewizyjna
menu      Sprawozdania
menu      Piszą o nas
Szpital Grudzišdz

 

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny

im.dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ul. Rydygiera 15/17
 

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII

Oddział neurochirurgii w Grudziądzu został otwarty 30 października 1998 roku. Jego organizacją zajął się doktor nauk medycznych Adam Zaborowski. Pierwsze planowe zabiegi neurochirurgiczne wykonywano jednak w szpitalu w Grudziądzu od roku 1983, kiedy to dzięki zaangażowaniu p. dr Teresy Olejnik i uprzejmości ordynatorów chirurgii i ortopedii rozpoczęto systematyczne operacje głównie dyskopatii lędźwiowych.

W roku 1997 szpital wzbogacił się o tomograf komputerowy, co znacznie poprawiło możliwości diagnostyczne, a narastająca ilość chorych wymagających leczenia neurochirurgicznego skłoniła dyrekcję lecznicy do powołania Oddziału Neurochirurgii. Dzięki staraniom dyrektora dr Marka Nowaka i przy poparciu Kierownika Kliniki Neurochirurgii – prof. Heliodora Kasprzaka oddział został otwarty.

 

Początek grudziądzkiej neurochirurgii

fot. Otwarcie oddziału

 

 

W dniu otwarcia oddziału prof. Heliodor Kasprzak powiedział o nowym szefie oddziału cyt. „Dostaliście bardzo prawego człowieka, bardzo prawego lekarza, świetnego neurochirurga”

Początkowo oddział zlokalizowany był w gmachu przy ul. Szpitalnej 6/8. Już w roku 2002 ordynator oddziału dr n. med. Adam Zaborowski wspomina, że warto było podjąć ten trud stworzenia oddziału. Kilkudziesięciu pacjentom uratowano życie a co najmniej kilkuset odzyskało głównie operacjom dysków sprawność. Także w 2002 roku Oddział Neurochirurgii zajął I miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” wśród oddziałów neurochirurgii województwa kujawsko – pomorskiego. Punktowano między innymi profesjonalizm lekarzy, jakość świadczeń. Od 2002 roku do 21.12. 2009 roku oddział mieścił się obiektach Kompleksu Dziecięcego przy ul. Rydygiera 15/17. Obecnie usytuowany jest w nowo oddanym obiekcie, jednym z najnowocześniejszych szpitali w kraju i jest na światowym poziomie.

W oddziale jest przygotowanych 6 pokoi 3-łóżkowych, jedną salę z dwoma łóżkami i jedną salę 1 łóżkową z pełnym węzłem sanitarnym. Oddział dysponuje ponadto salą wzmożonego nadzoru przygotowaną dla 4 pacjentów, wyposażoną w dwa respiratory i stanowiska do monitorowania stanu pacjentów. Można zatem w jednym czasie hospitalizować łącznie 25 pacjentów ( w chwili otwarcie oddziału w 1998 roku posiadał tylko 15 łóżek ).Obszar medyczny składa się z pokoju badań, sali opatrunkowej, gabinetu zabiegowego, punktu pielęgniarskiego z zapleczem pielęgniarskim. Oddział został wyposażony w łazienki dla osób niepełnosprawnych, łazienki dla chorych, toalety dla personelu wraz z pomieszczeniem magazynowym. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin oddany został pokój wypoczynkowy. W obszarze administracyjnym znajduje się pokój lekarzy, sekretariat, pokój ordynatora, pokój pielęgniarki koordynującej i magazyn. Dla personelu oddziału przygotowano aneks kuchenny wraz z pokojem śniadań

Rejon działania neurochirurgicznego obejmuje ok. 200 tyś mieszkańców.

W roku 1999 operowano około 100 chorych. Obecnie w ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 850 chorych, z czego ok. 800 jest operowanych co stanowi 96%. W tym operuje się od 80 do 100 guzów mózgu rocznie. Od dnia otwarcia oddziału wykonano kilka tysięcy operacji: po urazach czaszkowo – mózgowych, związanych z nowotworami kręgosłupa, usuwaniu guza mózgu a także wstawianie implantów i wiele innych skomplikowanych operacji, gdzie już na grudziądzkim oddziale takie operacje nie są rzadkością. Tych „cudnych” rzeczy zwłaszcza ratowania życia i zdrowia chorych ordynator oddziału nie wykonał by sam. Od powstania oddziału towarzyszą jemu dwaj lekarze dr Krzysztof Marciniak oraz dr Jarosław Wrzyszcz. W 2004 roku do zespołu dołączył dr n. med. Andrzej Smuczyński. Natomiast w 2007 roku dr Krystian Tomaszewski. Już wcześniej ordynator oddziału wypowiadał się o swoich lekarzach, że posiadają „złote ręce”. Przy ich asystach ordynator wykonał bardzo dużo skomplikowanych operacji zakończonych sukcesem między innymi: operacji usunięcia guza mózgu u 8 letniej dziewczynki z Zambii. Dziewczynce po dwóch wcześniejszych operacjach, udzielenia pomocy już nie podejmowali się lekarze w Lusace i stolicy Zimbabwe – Harare. Po operacjach odbywała rehabilitację, ćwiczyła ale i cierpiała, traciła równowagę, przestawała mówić. Przypadkiem znalazła się na grudziądzkim oddziale neurochirurgii Przeprowadzono udaną operację i po tygodniu w dobrym stanie zdrowia opuściła szpital. Kolejnym przykładem jest uratowanie życia żołnierzowi z raną postrzałową głowy, innym razem dziewczynce z wgniecioną czaszką i mózgiem przez przewracający się znak drogowy. Najważniejszy jest czas tzw. „złota godzina” gdzie po ciężkim urazie pacjenta neurochirurg może najwięcej zdziałać. W 2006 roku po raz pierwszy na oddziale neurochirurgii szpitala grudziądzkiego a jako szósty i siódmy przypadek w woj. kujawsko - pomorskim dokonano wszczepienia dwójce pacjentów stymulatorów bólu. Umieszczone w kręgosłupie, wreszcie wyciszyły silne bóle, nękające chorych od lat. Takie przykłady można mnożyć i trudno je zliczyć. Tylko ludzie o wyjątkowych umiejętnościach medycznych ale i wielkich sercach są wstanie to wykonać.

Chorych diagnolizuje się głównie przy pomocy tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego. Także dobrze wyposażony jest blok operacyjny na którym znajdują się m.in. mikroskop operacyjny, laser CO2, wiertarka szybkoobrotowa, ultrasonograf śródoperacyjny, ultradźwiękowy aspirator tkankowy oraz szerokie zestawy instrumentarium neurochirurgicznego. Korzysta się na sali operacyjnej również z podglądu RTG i USG śródoperacyjnego.

Znakomicie układa się współpraca z zespołem anestezjologicznym - na OIOM trafiają pacjenci po najcięższych operacjach głowy, ciężkich urazach czaszkowo - mózgowych, udarach leczonych operacyjnie.

Ordynator Oddziału:

twórca grudziądzkiej neurochirurgii

Adam Zaborowski - doktor nauk medycznych, specjalista neurochirurg II stopnia. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1973. Po stażu podjął prace w bydgoskim Oddziale, a następnie Klinice Neurochirurgii, gdzie w roku 1981 uzyskał stopień specjalisty II stopnia pod kierunkiem dr. med. Władysława Malukiewicza. Pracę doktorską obronił w roku 1993. Od 1997 roku praca w Grudziądzu – organizowanie Oddziału Neurochirurgii.

 

Lekarze

Dr Krzysztof Marciniak specjalista neurochirurg II stopnia
Dr Jarosław Wrzyszcz specjalista neurochirurg II stopnia
Dr Krystian Tomaszewski w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki:

 Pielęgniarka oddziałowa – mgr Katarzyna Wiśniewska

 Pielęgniarki Dyplomowane – Marlena Kaczor, Marzanna Borc,

 Barbara Okonek, Donata Seidler, Alicja Kurkiewicz, Danuta Lis, Ewa Buraczewska

 Nowak, Małgorzata Żurek, Elżbieta Litwińska,

     Pielęgniarz – Dariusz Sarnowski

     Opiekun pacjenta – Elżbieta Andebrat, Jerzy Chojnowski, Łukasz Gierus, Krzysztof       Buchaj

     Rehabilitantka – Hanna Figalska

     Dietetyczki – Maria Dąbkiewicz, Beata Dramińska

     Sekretarka medyczna – Lidia Maternowska

     Sanitariusz – Marek Kołodziejczak

Na oddziale leczy się:

Oddział prowadzi kolejkę operacyjną.

Szkolenia:

Prowadzone są szkolenia wewnętrzne personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ciągu roku uczestniczy się czynnie w zebraniach naukowych Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, co 2 lata w zebraniach krajowych PTNCh. W miarę możliwości przedstawiciel oddziału delegowany jest na coroczne Zjazdy Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Także personel lekarski doszkala się na indywidualnych kursach organizowanych w kraju. W roku 2007 zorganizowano szkolenie lekarzy szpitala grudziądzkiego przybliżające wszystkim pracę neurochirurga.

Opracowano i wydano broszurę dla chorych z chorobą dyskową kręgosłupa.

Poradnia Neurochirurgiczna:

Poradnia mieści się w bloku sąsiadującym ze szpitalem. Obecnie rocznie udziela się około 7 000 porad.( dla przykładu rok 2002 – 2500 porad )

Prowadzi się tam dalsze leczenie pacjentów po zabiegach operacyjnych. Na tym etapie ściśle współpracuje się z Poradnią Rehabilitacyjną, gdzie nasi chorzy znajdują bardzo dobre warunki pozwalające na szybszy powrót do zdrowia.

Pacjentów w poradni przyjmuje się 3 x w tygodniu (od wtorku do czwartku) – niestety w granicach wyznaczonych limitów.

 

Ważne telefony

Ordynator (56)-64-141-40

(56)-46-480-29 (bezpośredni)

Gabinet lekarski (56)-64-141-42
Pielęgniarka oddziałowa (56)-64-141-45
Dyżurka pielęgniarek (56)-64-141-46
Sekretariat (56)-64-141-49
Poradnia Neurochirurgiczna (56)-64-141-47
Poradnia-lekarz (56)-64-141-48
Rejestracja do poradni (56)-64-134-25


 

Piszą o Oddziale Neurochirurgii:

Gdy liczy się czas

Kręgosłup w złotych rękach

Celny rzut na dyski

Pokonać guza

Nasza Afryka Nelly będzie żyć

Uratowana i szczęśliwa

Pacjentka z Afryki

Mała Nelly

Nelly będzie żyć

Konto otwarte

Jak nowo narodzona

Stymulator to wybawienie

Stymulator w kręgosłupie

Pierwsi pacjenci z pilotem na ból

Odżyliśmy bo wreszcie puścił ból

Wysoki pułap

Nie operujemy, bo skończyły sie limity

Nietrzeźwi zajmują innym pacjentom miejsca w kolejce na operacje

Szkodliwe limity

Lekarze pod ścianą

Duchowa pomoc w cierpieniu

Szpitalna roszada

Lekarze z Grudziądza znowu pomogli

Nelly z Zambii po operacji

Po raz drugi powróciła do życia