Historia

Regionalny Szpital Specjalistyczny

im.dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ul. Rydygiera 15/17 

ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII

Oddział neurochirurgii w Grudziądzu został otwarty 30 października 1998 roku. Jego organizacją zajął się doktor nauk medycznych Adam Zaborowski. Pierwsze planowe zabiegi neurochirurgiczne wykonywano jednak w szpitalu w Grudziądzu od roku 1983, kiedy to dzięki zaangażowaniu p. dr Teresy Olejnik i uprzejmości ordynatorów chirurgii i ortopedii rozpoczęto systematyczne operacje głównie dyskopatii lędźwiowych.

W roku 1997 szpital wzbogacił się o tomograf komputerowy, co znacznie poprawiło możliwości diagnostyczne, a narastająca ilość chorych wymagających leczenia neurochirurgicznego skłoniła dyrekcję lecznicy do powołania Oddziału Neurochirurgii. Dzięki staraniom dyrektora dr Marka Nowaka i przy poparciu Kierownika Kliniki Neurochirurgii – prof. Heliodora Kasprzaka oddział został otwarty.

Początek grudziądzkiej neurochirurgii

fot. Otwarcie oddziału

W dniu otwarcia oddziału prof. Heliodor Kasprzak powiedział o nowym szefie oddziału cyt. „Dostaliście bardzo prawego człowieka, bardzo prawego lekarza, świetnego neurochirurga”

Początkowo oddział zlokalizowany był w gmachu przy ul. Szpitalnej 6/8. Już w roku 2002 ordynator oddziału dr n. med. Adam Zaborowski wspomina, że warto było podjąć ten trud stworzenia oddziału. Kilkudziesięciu pacjentom uratowano życie a co najmniej kilkuset odzyskało głównie operacjom dysków sprawność. Także w 2002 roku Oddział Neurochirurgii zajął I miejsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” wśród oddziałów neurochirurgii województwa kujawsko – pomorskiego. Punktowano między innymi profesjonalizm lekarzy, jakość świadczeń. Od 2002 roku do 21.12. 2009 roku oddział mieścił się obiektach Kompleksu Dziecięcego przy ul. Rydygiera 15/17. Obecnie usytuowany jest w nowo oddanym obiekcie, jednym z najnowocześniejszych szpitali w kraju i jest na światowym poziomie.

W oddziale jest przygotowanych 6 pokoi 3-łóżkowych, jedną salę z dwoma łóżkami i jedną salę 1 łóżkową z pełnym węzłem sanitarnym. Oddział dysponuje ponadto salą wzmożonego nadzoru przygotowaną dla 4 pacjentów, wyposażoną w dwa respiratory i stanowiska do monitorowania stanu pacjentów. Można zatem w jednym czasie hospitalizować łącznie 25 pacjentów ( w chwili otwarcie oddziału w 1998 roku posiadał tylko 15 łóżek ).Obszar medyczny składa się z pokoju badań, sali opatrunkowej, gabinetu zabiegowego, punktu pielęgniarskiego z zapleczem pielęgniarskim. Oddział został wyposażony w łazienki dla osób niepełnosprawnych, łazienki dla chorych, toalety dla personelu wraz z pomieszczeniem magazynowym. Do dyspozycji pacjentów i ich rodzin oddany został pokój wypoczynkowy. W obszarze administracyjnym znajduje się pokój lekarzy, sekretariat, pokój ordynatora, pokój pielęgniarki koordynującej i magazyn. Dla personelu oddziału przygotowano aneks kuchenny wraz z pokojem śniadań

Rejon działania neurochirurgicznego obejmuje ok. 200 tyś mieszkańców.

W roku 1999 operowano około 100 chorych. Obecnie w ciągu roku hospitalizowanych jest ok. 850 chorych, z czego ok. 800 jest operowanych co stanowi 96%. W tym operuje się od 80 do 100 guzów mózgu rocznie. Od dnia otwarcia oddziału wykonano kilka tysięcy operacji: po urazach czaszkowo – mózgowych, związanych z nowotworami kręgosłupa, usuwaniu guza mózgu a także wstawianie implantów i wiele innych skomplikowanych operacji, gdzie już na grudziądzkim oddziale takie operacje nie są rzadkością. Tych „cudnych” rzeczy zwłaszcza ratowania życia i zdrowia chorych ordynator oddziału nie wykonał by sam. Od powstania oddziału towarzyszą jemu dwaj lekarze dr Krzysztof Marciniak oraz dr Jarosław Wrzyszcz. W 2004 roku do zespołu dołączył dr n. med. Andrzej Smuczyński. Natomiast w 2007 roku dr Krystian Tomaszewski. Już wcześniej ordynator oddziału wypowiadał się o swoich lekarzach, że posiadają „złote ręce”. Przy ich asystach ordynator wykonał bardzo dużo skomplikowanych operacji zakończonych sukcesem między innymi: operacji usunięcia guza mózgu u 8 letniej dziewczynki z Zambii. Dziewczynce po dwóch wcześniejszych operacjach, udzielenia pomocy już nie podejmowali się lekarze w Lusace i stolicy Zimbabwe – Harare. Po operacjach odbywała rehabilitację, ćwiczyła ale i cierpiała, traciła równowagę, przestawała mówić. Przypadkiem znalazła się na grudziądzkim oddziale neurochirurgii Przeprowadzono udaną operację i po tygodniu w dobrym stanie zdrowia opuściła szpital. Kolejnym przykładem jest uratowanie życia żołnierzowi z raną postrzałową głowy, innym razem dziewczynce z wgniecioną czaszką i mózgiem przez przewracający się znak drogowy. Najważniejszy jest czas tzw. „złota godzina” gdzie po ciężkim urazie pacjenta neurochirurg może najwięcej zdziałać. W 2006 roku po raz pierwszy na oddziale neurochirurgii szpitala grudziądzkiego a jako szósty i siódmy przypadek w woj. kujawsko – pomorskim dokonano wszczepienia dwójce pacjentów stymulatorów bólu. Umieszczone w kręgosłupie, wreszcie wyciszyły silne bóle, nękające chorych od lat. Takie przykłady można mnożyć i trudno je zliczyć. Tylko ludzie o wyjątkowych umiejętnościach medycznych ale i wielkich sercach są wstanie to wykonać.

Chorych diagnolizuje się głównie przy pomocy tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego. Także dobrze wyposażony jest blok operacyjny na którym znajdują się m.in. mikroskop operacyjny, laser CO2, wiertarka szybkoobrotowa, ultrasonograf śródoperacyjny, ultradźwiękowy aspirator tkankowy oraz szerokie zestawy instrumentarium neurochirurgicznego. Korzysta się na sali operacyjnej również z podglądu RTG i USG śródoperacyjnego.

Znakomicie układa się współpraca z zespołem anestezjologicznym – na OIOM trafiają pacjenci po najcięższych operacjach głowy, ciężkich urazach czaszkowo – mózgowych, udarach leczonych operacyjnie.

\Twórca grudziądzkiej neurochirurgii

Adam Zaborowski – doktor nauk medycznych, specjalista neurochirurg II stopnia. Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1973. Po stażu podjął prace w bydgoskim Oddziale, a następnie Klinice Neurochirurgii, gdzie w roku 1981 uzyskał stopień specjalisty II stopnia pod kierunkiem dr. med. Władysława Malukiewicza. Pracę doktorską obronił w roku 1993. Od 1997 roku praca w Grudziądzu – organizowanie Oddziału Neurochirurgii.

Na oddziale leczy się:
 
  • Choroby onkologiczne mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, kręgosłupa

  • Wszelkie urazy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

  • Niektóre wady naczyniowe mózgu

  • Choroby kręgosłupa: dyskopatie szyjne i lędźwiowe, niestabilności kręgosłupa

  • Złamanie kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowo – krzyżowego z szerokim zastosowaniem implantów

  • Wzmacnianie cementem złamanych kręgów w przebiegu osteoporozy

  • Udary krwotoczne mózgu

  • Leczenie bólu przewlekłego – implantowanie neurostymulatorów p/bólowych

Oddział prowadzi kolejkę operacyjną.

Szkolenia:

Prowadzone są szkolenia wewnętrzne personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. W ciągu roku uczestniczy się czynnie w zebraniach naukowych Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, co 2 lata w zebraniach krajowych PTNCh. W miarę możliwości przedstawiciel oddziału delegowany jest na coroczne Zjazdy Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Także personel lekarski doszkala się na indywidualnych kursach organizowanych w kraju. W roku 2007 zorganizowano szkolenie lekarzy szpitala grudziądzkiego przybliżające wszystkim pracę neurochirurga.

Opracowano i wydano broszurę dla chorych z chorobą dyskową kręgosłupa.

Poradnia Neurochirurgiczna:

Poradnia mieści się w bloku sąsiadującym ze szpitalem. Obecnie rocznie udziela się około 7 000 porad.( dla przykładu rok 2002 – 2500 porad )

Prowadzi się tam dalsze leczenie pacjentów po zabiegach operacyjnych. Na tym etapie ściśle współpracuje się z Poradnią Rehabilitacyjną, gdzie nasi chorzy znajdują bardzo dobre warunki pozwalające na szybszy powrót do zdrowia.

Pacjentów w poradni przyjmuje się 3 x w tygodniu (od wtorku do czwartku) – niestety w granicach wyznaczonych limitów.

Chcesz pomóc, dokonaj wpłaty na konto Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania i Rozwoju Neurochirurgii i Osób z Urazami Układu Nerwowego w Grudziądzu

PKO BP S.A. Oddział 1 w Grudziądzu

Nr  77 1020 5040 0000 6702 0103 5559

KRS 0000302533

Będziemy wdzięczni za każdą złotówkę.

Share This